Maestra el,el bileği, parmak CPM cihazı

Her el ve bilek patolojisini ele alan CPM Çözümü

Fizyoterapistlere  özgü protokoller ile kullanışlı bir cihaz

 • Rehabilitasyon / Operasyon sonrası
 • Her el hareketi mümkünatı
 • Analitik / ambulatuvar

Indikasyonlar

 • Fleksör ve ekstansör tendon tenoliz
 • Dupuytrens hastalığında aponeurektomi
 • Falanksların intra-artiküler, diyafiz, metafizeal ve epifiz fraktürlerinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon
 • MCP artrolysis
 • MCP, PIP ve DIP eklemlerin protezle değiştirilmesi
 • Romatoid / nörolojik veya yanık sonrası sertlik
 • MCP, PIP ve DIP eklemlerin travma sonrası rijitliği için kapsülotomi, artrolysis ve tenoliz
 • Sinovektomiler.

9  el ve bilek hareketi
1• Composite fist
(MCP-PIP-DIP)
-30° to 225°
2• Ulnar deviation
-30° to 60°
3• Extension / Flexion of the wrist
-50° to 90°
4• Extension / Flexion of the wrist with MCP
-50° to 140°
5• Pronation / supination
-90° to 90°
6• Thumb Oppositiondu pouce
0° to 180°
7• Intrinsic +
0° to 90°
8• Intrinsic –
0° to 180°
9• Selective mobilisation of the DIP joint
0° to 70°